Opleiding vrachtauto C/CE

Algemeen

Wanneer u beroepsmatig vrachtwagen wilt rijden en geboren bent na 30 juni 1955 dan heeft u uw vakbekwaamheidsdiploma nodig. Dit wordt met code 95 op uw rijbewijs vermeld. Voorheen heette dit het chauffeursdiploma.

Deze code is tot vijf jaar na afgiftedatum van rijbewijs C geldig. Om uw vakbekwaamheid te behouden, bent u verplicht iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen.

Wanneer u een camper of kleine vrachtwagen (3500-7500 kg) wilt besturen, is er een speciaal rijbewijs: het C1 rijbewijs. Bij dit rijbewijs hoeft u minder examens af te leggen! Wanneer u hier meer over wilt weten, neem dan contact op met uw rijschool.

Als u vrachtwagenchauffeur wilt worden dan moet u de volgende stappen ondernemen:

 1. theorieexamen Verkeer & Techniek (cat.RVM-1)
 2. theorieexamen Administratie Goederenvervoer en Casebevraging (cat. VMC-2 en VMC-3)
 3. praktische toets
 4. toets besloten terrein
 5. praktijklessen vrachtwagen    
 6. praktijkexamen vrachtwagen (cat. C)

Het praktijkexamen kunt u afleggen zodra u de theorie-examen voor module 1  (RVM1)
hebt gehaald. Module 2 en 3, praktische toets en toets besloten terrein mogen ook na het praktijkexamen gedaan worden.

Uw vakbekwaamheidsdiploma (code 95) ontvangt u als u alle theorie-examens, toetsen en praktijkexamen gehaald heeft.

Vakbekwaamheidsdiploma

Verkeer & Techniek (cat. RVM1)
Dit schriftelijke examen toetst de kennis en de toepassing van verkeersregels en de kennis van de technische aspecten en de op de veiligheid gerichte kennis van de voertuigtechniek van vrachtauto en autobus. Om te slagen voor dit examen dient u 52 van de 65 vragen goed te beantwoorden. De uitslag van dit examen is twee jaar geldig.

Deze theoriecursus bestaat uit acht lessen. Vraag naar de startdata.

Administratie Goederenvervoer (cat. VMC-2)
Dit schriftelijke examen toetst de kennis van vervoersadministratieve zaken, veiligheidsaspecten, imago van het beroep en de markt van het goederenvervoer. Om te slagen voor dit examen dient u 52 van de 65 vragen goed te beantwoorden. De uitslag van dit examen is twee jaar geldig.

Casebevraging (cat. VMC-3)
Dit schriftelijke examen bestaat uit drie cases met ieder 15 gesloten vragen die voornamelijk betrekking hebben op het vak Administratie/goederenvervoer. Om te slagen voor dit examen dient u 52 van de 65 vragen goed te beantwoorden. De uitslag van dit examen is twee jaar geldig.

De cursus Goederen en Casebevraging wordt gezamenlijk gegeven. Deze cursus bestaat uit acht lessen. Vraag naar de startdata.

Praktische toets
Tijdens deze toets, afgenomen door een gecertificeerde opleider, is er vooral aandacht voor:

 • het laden en lossen en vastzetten van lading
 • voorkomen van criminaliteit en illegaliteit
 • voorkomen van fysieke risico’s
 • invullen van een Europees schadeformulier
 • maatregelen bij noodsituaties

De uitslag van de praktische toets heeft een geldigheidsduur van twee jaar.

Toets besloten terrein
Tijdens de toets besloten terrein zal de gecertificeerde opleiding de vakbekwaamheid van de kandidaat toetsen op het gebied van voertuigcontrole en manoeuvreren. Als voor de toets een simulator wordt gekozen in plaats van de toets besloten terrein, dan gelden ander aandachtsgebieden.

Praktijk

Om rijles te kunnen nemen moet u in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs cat. B. Wij adviseren met de rijopleiding te starten wanneer u in het bezit bent van M1 en bezig bent met het tweede onderdeel (M2 / M3).

De rijlessen vertrekken vanaf de rijschool in Warnsveld (Lage Weide 11). Afhankelijk van uw lesresultaten stellen wij in overleg met u, het examen vast (mits medisch accoord).

Praktijkexamen vrachtwagen (C)

Het praktijkexamen kunt u afleggen zodra u de eerste  theorieexamen  (RVM1)  hebt behaald.

Het VMC-2 en VMC-3 theorieexamen, de praktische toets en de toets op besloten terrein mogen ook na het praktijkexamen worden afgelegd.

Als u in het bezit bent van alle theorieexamens, praktische toetsen én praktijkexamen, dan
heeft u recht op afgifte van een rijbewijs C (mits medisch accoord) MET code
vakbekwaamheid (code 95).

Eigen Verklaring
Voordat u een praktijkaanvraag kunt indienen moet door u een Gezondheidsverklaring worden ingevuld en ondertekend. Het bijbehorende Geneeskundig Verslag moet u door een arbo-arts laten invullen. Dit moet voor goedkeuring naar het CBR worden gestuurd. Na ontvangst van de “Verklaring van geschiktheid” kunnen we het examen inplannen.

Voordat u een afspraak maakt met de arbo-arts, is het aan te bevelen naar de kosten van dit onderzoek te vragen.

Praktijkexamen vrachtwagen met aanhanger (CE)

Chauffeurs die achter de vrachtauto een aanhangwagen c.q. oplegger willen voeren met een toegestane maximummassa van meer dan 750 kg, zijn verplicht het rijbewijs E bij C te halen. Voor beroepsmatig gebruik moeten zij bovendien de vakbekwaamheid hebben.

Rijlessen nemen en examen afleggen kan als u in het bezit bent van rijbewijs C.

Prijzen

Code 95

  M1  M2  M3 prakt.toets toets besl.terrein
ccv examen(s)

x

x x    
adm.kosten x x x    
Lessen x x x    
boek(en) x x x    
Prijs  € 462,10 € 312,10 € 312,10 € 325,00 € 325,00

 

Praktijk vrachtwagen (cat. C)

Rijles 60 min. €   95,00
Rijles 120 min. € 190,00
Praktijkexamen € 471,45

 

Praktijk vrachtwagen met aanhanger (cat. CE)

Rijles 60 min. €  105,00
Rijles 120 min. € 210,00
Praktijkexamen € 491,55

 

Aanmelden & meer informatie

Bel 0575 – 54 30 44

Bezoek ons tijdens kantooruren op Lage Weide 11 in Warnsveld.
Kantoor openingstijden:
- maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.30 uur en 13.30 – 17.30 uur
- zaterdag 8.00 – 12.00 uur